Nieuwsbrief maart 2010

Scouting

 

 

 

 

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van Skoltaro de ouders/verzorgers van onze jeugdleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen onze scoutinggroep.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:                               Henk Kloosterman

Secretaris:                              Ans ten Harkel

Penningmeester:                    Hans Hulshof

Groepsbegeleider:                  Ruben Lacet

Bestuurslid:                             Ineke Oonk

Bestuurslid:                             vacature

 

Zoals u ziet hebben we momenteel een vacture binnen het bestuur. Daarnaast heeft ook Ruben Lacet aangegeven zijn functie als groepsbegeleider te willen beëindigen. Voelt u er iets voor om het bestuur te komen versterken? Neem dan even contact op met iemand van het bestuur. Contactgegevens vindt u op onze website.

Algemene ledenvergadering 2 juni 2010

Vorig jaar is Scouting Skoltaro van een stichting overgegaan naar een vereniging. Dit betekent voor u als ouders/verzorgers dat volgens de nieuwe statuten ieder jaar een algemene ledenvergadering gehouden dient te worden. Deze zal worden gehouden op 2 juni. Hiervoor zult u nog een uitnodiging ontvangen. In deze vergadering komen in ieder geval aan de orde een bestuursverkiezing, een jaaroverzicht van de secretaris en een financieel jaaroverzicht met een begroting van de penningmeester. Ook zult u in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen en zal de speltakleiding uitleg geven over de zomerkampen van dit jaar.  

Speltakleiding

Scouting Skoltaro heeft op dit moment drie speltakken waarvan er twee (Esta’s en Scouts) goed gevuld zijn. De Explorers hebben wat minder leden, maar naar verwachting zullen er dit najaar een aantal Scouts overvliegen naar de Explorers zodat deze groep ook weer wat kan groeien. Aan jeugdleden hebben we dus geen gebrek. Dat betekent dat scouting leeft in Eibergen en dat is voor ons goed nieuws. Met de speltakleiding is het echter anders gesteld. We hebben dringend behoefte aan vrijwilligers die de speltakleiding komen versterken. We beseffen terdege dat het heel moeilijk is om mensen te vinden die iedere zaterdag beschikbaar zijn om opkomsten te draaien en daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve oplossing. Voor wat betreft de Esta’s wordt nagedacht over de mogelijkheid of ouders bij toerbeurt een zaterdagmiddag in het bos willen meehelpen. We willen hiervoor graag een poule van ouders opzetten. Er zal altijd tenminste één ervaren lid van de speltakleiding aanwezig zijn, het zal nooit voorkomen dat u als ouder ineens alleen voor een groep van 30 kinderen komt te staan. Voelt u er iets voor om deel te nemen in de ouderpoule? Neem dan contact op met de speltakleiding of het bestuur. U zou er ons écht mee uit de brand helpen!

Absentie Skoltaroleden

Zou u uw kind tijdig willen afmelden als het niet bij een opkomst aanwezig kan zijn? De leiding kan dan beter in de gaten houden of iedereen veilig is overgekomen. Bovendien kan dan eventueel het programma aangepast worden aan het aantal kinderen.

Afmelden

Het komt regelmatig voor dat bij de speltakleiding een jeugdlid mondeling wordt afgemeld. Wij wijzen u er op dat het lidmaatschap alléén schiftelijk (per brief of email aan de secretaris) kan worden opgezegd. Hiermee worden fouten voorkomen en bent u er zeker van dat de automatische incasso tijdig wordt stopgezet. 

100 jaar scouting in Nederland

Scouting bestaat dit jaar 100 jaar en ook Skoltaro gaat dit meevieren. Op 15 mei vindt in Utrecht een grote landelijke manifestatie plaats. Wij willen hieraan ook graag met z’n allen deelnemen. We gaan dan met z’n allen met de trein naar Utrecht! In Utrecht aangekomen vervolgen de scouts en esta’s hun weg naar de diverse mooie parken, pleinen en grachten die de stad rijk is. Onze scouts en esta’s worden door hun eigen leiding begeleid; er is dus altijd een vertrouwd iemand in de buurt.

We pakken de trein van 8 uur uit Lichtenvoorde en zijn aan het begin van de avond weer terug. Te zijner tijd ontvangt u hierover meer informatie.

Wat is er te doen?
7 – 11 jarigen
De activiteiten voor de jongste jeugdleden zijn gekoppeld aan het thema uit het Junglebook. Baloe laat kinderen op bijzonder wijze koekhappen, Mowgli leert ze hoe ze tussen twee bomen kunnen bungy-runnen en Bagheera vertelt een spannend jungleverhaal. Die dag komt Junglebook tot leven in Utrecht.

11 – 15 jarigen
De middelste leeftijdsgroep vindt uitdaging op het gebied van Buitenleven en Samen Doen: touwbruggen over de grachten, vlotten op de grachten, een mega workshop dans in Park Transwijk en het maken van een wensboom voor andere scouts.

Meer over Scouts2day kunt u lezen op: http://scouts2day.scouting.nl/Home. Voor deze activiteit vragen we wel een eigen bijdrage van  €15,- per persoon om de kosten te dekken. Onderaan vindt u een inschrijfformulier met een eenmalige machtiging voor de eigen bijdrage. De inschrijftermijn voor dit evenement sluit eind deze maand en daarom verzoeken wij u het formulier uiterlijk zaterdag 27 maart in te leveren bij de speltakleiding. 

Het lijkt ons geweldig om dit met z’n allen mee te maken!

Klusdag

Eenmaal per jaar wordt een klusdag georganiseerd, dit jaar op 10 april. Deze dag willen we ook de blokhutten een grote schoonmaakbeurt geven. Kunt u meehelpen schoonmaken? Neem dan even contact op met Ineke Oonk (telefoon: 475168). Klussers kunnen zich melden bij Martin Hus (474346).

Familiehike

De jaarlijkse familiehike vindt plaats op 25 april. De Explorers hebben weer een mooie en uitdagende route uitgestippeld en hopen op een grote deelname!

Skoltaro op Internet

Voor wie het nog niet weet: Skoltaro heeft een eigen website! Kijk eens op www.skoltaro.nl voor actuele informatie, contactgegevens, foto’s en opkomstdata.

 

 

Deelnameformulier Scouts2day op 15 mei te Utrecht.

 

Naam: 

 

Speltak: 

 

Hierbij geef ik Scouting Skoltaro een eenmalige machtiging voor de incasso van de eigen bijdrage van € 15,- voor deelname aan Scouts2day op 15 mei te Utrecht.

 

Handtekening ouder/verzorger:

 

 

 

Terug naar hoofdmenu